PROGRAM RAMOWY WYDARZENIA

Dzień 1

Dzień 2

9:00 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 11:00

Sesja plenarna PL2

11:00 - 11:20

Przerwa na kawę

11:20 - 13:20

Sesja B3      Logistyka zwrotna & circular economy
Sesja B4      Odporność łańcuchów dostaw (intermodal)

13:30 - 14:30

Przerwa na lunch

14:30 - 15:30

Sesja plenarna PL3

15:30 - 15:40

Wystąpienie gościa specjalnego

15:40

Kawa pożegnalna

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE