PROGRAM RAMOWY WYDARZENIA

Dzień 1

Dzień 2

9:00 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 10:10

Powitanie uczestników

10:10 - 11:30

Sesja plenarna P1

11:30 - 12:00

Przerwa na kawę

12:00 - 14:00

Sesja B1    AI  w logistyce
Sesja B2    Transport niskoemisyjny (wodór, elektryka, rowery)

14:00 - 15:00

Przerwa na lunch

15:00 - 17:00

Warsztaty panelowe - Logistyka przy Kawie

20:00

Logistics Party

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE