PROGRAM

19 maja 2021

20 maja 2021

21 maja 2021

Międzynarodowe Targi Poznańskie

10:00

Rozpoczęcie kongresu

10:00 - 13:30

Sesja plenerna I

  • Wystąpienie Przewodniczącego European Logistics Association (ELA)
  • Rola logistyki w biznesie nowej generacji
  • Ekonomia współdzielenia
  • Wystąpienie Partnera nt. Cyfryzacji w logistyce
  • Debata nt. społecznej odpowiedzialności w logistyce

13:30 - 15:00

Lunch oraz zwiedzanie wystawy

19:30 - 23:30

Logistics Party

Organizatorzy pracują nad programem. Może on ulec zmianie.