sesja C3

ICT w rozwiązaniach logistycznych

  • Trendy ICT na kolejną dekadę
  • Eksplozja usług chmurowych
  • Dostępność narzędzi i infrastruktury obliczeniowej dla logistyki

Rozwiązania ICT w logistyce już od dawna stanowią element bez którego nie można mówić o rozwoju, efektywności i opłacalności procesów logistycznych. Systemy zarządzania magazynem, transportem czy poszczególnymi procesami logistycznymi podlegają jednak ciągłym zmianom – coraz większy wpływ sztucznej inteligencji, bezpośredniej komunikacji pomiędzy maszynami, pozyskiwania i przetwarzania olbrzymich ilości danych oraz ich wymiany, wszystko to w celu osiągania jak najlepszych efektów synergii pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw. Jednocześnie obserwujemy dynamiczne rozwijający się rynek rozwiązań informatycznych i komunikacyjnych. Zmienia on znane dotychczas rozwiązania w kierunku bardziej elastycznych rozwiązań chmurowych i usług świadczonych w oparciu o infrastrukturę dostępną w momencie zaistnienia potrzeby biznesowej. Czy rozwiązania dla logistyki wpisują się w trendy ICT? Czy są one implementowane w systemach wspierających realizację procesów logistycznych? A może to logistyka stymuluje rozwój nowych rozwiązań informatycznych umożliwiających spełnianie coraz bardziej wyrafinowanych wymagań odbiorców usług logistycznych?


Wróć do programu