sesja C2

Rozwiązania transportowe i nowe regulacje prawne w krajowych i międzynarodowych łańcuchach dostaw

  • Kluczowe problemy Pakietu Mobilności
  • Ustawa o pracownikach delegowanych i płacy minimalnej
  • System Smart Logistics na giełdzie frachtów
  • Nowoczesne technologie w transporcie

Zmiany przepisów związane z Pakietem Mobilności, Ustawą o pracownikach delegowanych i płacy minimalnej mogą od połowy 2020 roku uniemożliwić polskim przewoźnikom świadczenie znacznej części usług cross-trade i kabotażu w przewozach międzynarodowych. Ograniczenie dostępu polskich firm transportowych do rynków Europy Zachodniej może także spowodować wzrost presji konkurencyjnej ze strony przedsiębiorstw zza wschodniej granicy. Skutki zmian prawa mogą zatem objąć także przesunięcie łańcuchów dostaw i operatorów transportu drogowego funkcjonujących na poziomie całej Europy w kierunku Polski. Czy istnieje realne zagrożenie, że przedsiębiorcy będą przenosić swoją działalność i rejestrację do krajów, w których świadczą usługi lub zmniejszą wolumeny zagraniczne na rzecz krajowych? Ważnym kierunkiem rozwoju transportu są coraz bardziej funkcjonalne giełdy frachtów i w pełni zautomatyzowane floty, które mogą usprawnić funkcjonowanie łańcuchów dostaw, dzięki inteligentnym algorytmom obsługującym autonomiczne pojazdy. W trakcie sesji poruszone zostaną główne wyzwania jakie stoją przed transportem, jak zmiany, prawa, konkurencyjność i nowoczesne technologie.


Wróć do programu