sesja C1

Jak nowe technologie kształtują logistykę przyszłości?

  • Jakie technologie będą wpływały na logistykę w przyszłości?
  • Czy automatyzacja i robotyzacja jest nieunikniona?
  • Gdzie we współczesnej logistyce jest miejsce dla dronów?

Do logistyki, ze względu na jej interdyscyplinarny charakter i kluczową rolę dla gospodarki, wkraczają coraz szybciej nowe technologie. Nowości dotyczą w zasadzie każdego realizowanego procesu, niezależnie czy jest on związany z intralogistyką czy transportem dóbr. Nie ma znaczenia, czy działamy na poziomie paletowych jednostek ładunkowych, czy też pojedynczych produktów, gdyż postęp technologiczny jest obserwowany praktycznie wszędzie. Automatyzacja i robotyzacja wyrwała się z ograniczeń jakie narzucały klasyczne układy transportu opartego o przenośniki rolkowe i weszła w erę autonomiczności, w której roboty zastępują ludzi realizując kosztowne procesy kompletacyjne, a drony wspierają inwentaryzację wewnątrz magazynów. W trakcie sesji będziemy pokazywać Państwu trendy technologiczne pojawiające się w logistyce. Rozwiązania, na które przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, a także technologie dostępne już dziś.


Wróć do programu