sesja B3

ICT w rozwiązaniach logistycznych

  • Wyzwania Logistyki 4.0 w zakresie magazynowania
  • Najlepsze rozwiązania technologiczne w nowoczesnych centrach magazynowych
  • Kierunki dalszego rozwoju nowoczesnych centrów magazynowych

Nowoczesne centra magazynowe to obecnie nie tylko obiekty, w których wykonywane są operacje na towarach w związku z ich magazynowaniem i przemieszczaniem pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Obserwujemy ciągłą transformację procesów logistycznych w związku z wykorzystywaniem pojawiających się technologii takich jak: internet rzeczy, sztuczna inteligencja, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, pojazdy autonomiczne, sensoryka, egzoszkielety oraz automatyzacja i robotyzacja procesów transportu wewnętrznego. W centrach magazynowych inteligentne i cyfrowo połączone systemy umożliwiają komunikację między ludźmi, maszynami, urządzeniami i produktami. Zatem znane nam dotychczas funkcje centrum oraz jego organizacja ewaluują a wykorzystywana infrastruktura powinna podlegać bieżącym wyzwaniom technicznym i technologicznych.


Wróć do programu