sesja B2

Magazyn w dobie omnichannel

  • Ewolucja strategii sprzedaży od e-commerce, przez multichannel do omnichannel
  • Wpływ strategii omnichannel na organizację sieci dystrybucji.
  • Wyzwania technologiczne i organizacyjne dla magazynowej obsługi sprzedaży omnichannel
  • Najlepsze praktyki magazynowe wspomagające realizację strategii omnichannel

Rosnące wymagania klientów związane z dostępnością towarów, wygodą i niskimi kosztami ich zakupu wymusiły kolejną już ewolucję strategii sprzedaży. Jest nią zintegrowany wielokanałowy model sprzedaży określany jako „omnichannel”. Silnym impulsem dla rozwoju sprzedaży wielokanałowej jest powszechny dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych. Logistyczna obsługa sprzedaży wielokanałowej stawia przed firmami szczególne wymagania. Są one wynikiem przede wszystkim krótkiego czasu realizacji zleceń, dużej zmienności ich wolumenu, obsługi zwrotów i reklamacji oraz pełnej dostępności do informacji handlowych. Wymagania te obejmują zarówno lokalizację punktów węzłowych sieci sprzedaży, efektywne technologie magazynowania i transportu oraz informatyczne wsparcie organizacji procesów obsługi zleceń. W trakcie sesji zostaną zaprezentowane m.in. przykłady obecnych rozwiązań i trendy rozwoju technologii magazynowych, które umożliwią i ułatwią wdrożenie strategii omnichannel w przedsiębiorstwach.


Wróć do programu