sesja A3

Inteligentne porty i terminale

  • Rozwój portów morskich
  • Nowe wyzwania i rozwiązania dla transportu intermodalnego

Ważną rolę w systemie transportowo-logistycznym odgrywają polskie porty, które nabierają coraz większego znaczenia w Europie. W związku z tym bardzo istotne stają się inwestycje w infrastrukturę portową - budowa portu zewnętrznego w Gdyni czy budowa Centralnego Portu w Gdańsku oraz inwestycje w infrastrukturę liniową (drogi, kolej). Ze względu na położenie Polski na szlaku europejskich korytarzy TEN-T, stwierdzić można, że dynamika wzrostowa obrotów w polskich portach będzie się utrzymywała. Rosnące przeładunki kontenerów wpływają nie tylko na rozwój portów, ale również transportu intermodalnego, który będzie również jednym z zagadnień podejmowanych w tej sesji.


Wróć do programu