Sesja C2

C2: Współpraca i integracja w łańcuchach dostaw


MODERATOR: Bogusław Śliwczyński, Instytut Logistyki i Magazynowania


•    Wymiana danych z operatorami logistycznymi i firmami transportowymi
•    Blockchain w zarządzaniu łańcuchami dostaw
•    Platformy wspierające integrację (giełdy transportowe, Port Community System)


Zmiany zachodzące w łańcuchach dostaw znacznie nabrały tempa. Nie tylko automatyzacja i cyfryzacja dochodzi coraz częściej do głosu, a firmy integrują swoje działania w ramach platform elektronicznych. Dyskusje toczą się aktualnie nt. wykorzystania technologii block chain np. w zakresie koordynacji wieloetapowych procesów transportowych. Warto zatem wziąć udział w sesji i odświeżyć wiedzę w tym zakresie.