Sesja C1

C1: IoT w logistyce


MODERATOR: Jarogniew Rykowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu


•    Internet Rzeczy – wciąż nowinka, czy już wymóg w łańcuchach dostaw?
•    Najważniejsze rozwiązania techniczne Internetu Rzeczy
•    Sieci sensoryczne, jako kluczowe narzędzie pozyskiwania danych o procesach logistycznych
•    Zastosowania Internetu Rzeczy w praktyce


Internet rzeczy/przedmiotów (ang. Internet of Things – IoT) to gromadzenie, przetwarzanie i wymiana danych za pomocą sieci komputerowych, pomiędzy różnego typu urządzeniami. Nie minęło jeszcze 20 lat od pierwszego użycia tego terminu, a dziś szacuje się, że w 2020 roku na świecie będzie ponad 25 mld urządzeń podłączonych do sieci. Od strony technologicznej, Internet Rzeczy to przede wszystkim RFID (Radiofrequency identification) oraz rozwiązania sensoryczne. Sieci sensoryczne znajdują coraz większe zastosowanie w logistyce, zwłaszcza w transporcie – do śledzenia ruchu pojazdów i stanu przewożonych dóbr. Zastosowanie rozwiązań Internetu Rzeczy w logistyce zwiększa bezpieczeństwo transportowanych dóbr, ale – w konsekwencji – także ich odbiorców (konsumentów). Umożliwia dynamiczne sterowanie procesami logistyczno-transportowymi i ich optymalizację. Przedstawione w trakcie sesji prezentacje będą dotyczyły wybranych rozwiązań technicznych, ale przede wszystkim ich zastosowań. Omówione zostaną korzyści, ale także uwarunkowania wdrożeniowe i ryzyka eksploatacyjne.