Sesja B2

B2: Nowa rola magazynu w cyfrowych łańcuchach dostaw


MODERATOR: Ireneusz Fechner, Polskie Towarzystwo Logistyczne


•    Funkcje magazynów w dobie cyfryzacji łańcuchów dostaw
•    Handel omnikanałowy nowym wyzwaniem dla magazynów
•    Przykłady rozwiązań (business case)


Magazynowanie jest i z pewnością długo jeszcze pozostanie jedną z kluczowych funkcji logistycznych. Nie ulega jednak wątpliwości, że cyfrowe rozwiązania wspierające przepływy dóbr, handel omnikanałowy oraz globalizacja gospodarki znacząco zmieniają rolę magazynów we współczesnych łańcuchach dostaw. Zmieniają się proporcje pomiędzy poszczególnymi fazami magazynowania. Ciągłe dążenie do skracania czasów przepływów powoduje, że skraca się czas składowania dóbr, a coraz większego znaczenia nabiera cross-docking. Innym wyzwaniem i – w konsekwencji przesłanką do zmiany roli magazynów – jest gwałtowny rozwój handlu internetowego, a szerzej – omnikanałowego. Coraz ważniejsza staje się w nich obsługa strumieni zwrotnych, co wyznacza nowe role dla magazynów. W trakcie prezentacji będzie można nie tylko usłyszeć o nowych wyzwaniach, ale także zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami organizacyjnymi i technicznymi (zwłaszcza informatycznymi) umożliwiającymi magazynom przejmowanie nowych funkcji.