Sesja B1

B1: Nowy wymiar usług logistycznych w łańcuchach dostaw


MODERATOR: Halina Brdulak, Szkoła Główna Handlowa


•    Outsourcing – już nie tylko funkcji logistycznych
•    Nowe wyzwania dla operatorów logistycznych
•    Rosnąca rola operatorów 4PL
•    Zarządzanie danymi jako usługa dla łańcuchów dostaw


Usługi logistyczne w gospodarce cyfrowej ulegają sporym zmianom. Globalne węzły transportowo-logistyczno-magazynowe pozwalające na sprawne i szybkie przepływy towarów bez wsparcia cyfrowego nie mają racji bytu. Dynamiczny rozwój technologii informatycznych, sprawia, że menadżerowie firm dysponują coraz bardziej kompleksowymi rozwiązaniami. Dotyczy to nie tylko samych aplikacji, ale także mechanizmów zarządzania danymi. Big Data, sposób ich pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania, pozwala na wyznaczanie optymalnych rozwiązań w czasie rzeczywistym. Generuje również spore wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ochrony posiadanych informacji. Pojawiające się rozwiązania integrujące oraz operatorzy, którzy dysponując tylko aplikacją mobilną zmieniają podejście do dostępności usług logistycznych.