Sesja A1

A1: Logistyka dla handlu omnikanałowego


MODERATOR: Arkadiusz Kawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


•    Kluczowe problemy logistycznej obsługi handlu omnikanałowego
•    Nowe wyzwania i rozwiązania dla logistyki „ostatniej mili”
•    Nowe wymagania „klienta omnikanałowego” – jak na nie odpowiadać?
•    Najlepsze praktyki w obsłudze handlu omnikanałowego


Strategia omnichannel stanowi obecnie podstawowy element rozwoju zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i handlowych.

Z punktu widzenia klienta, przedsiębiorstwo umożliwia kontakt oraz ewentualny zakup w formie, jaka będzie dla niego w danej chwili najbardziej dogodna. Klient w trakcie procesu zakupu może zmieniać kanały sprzedaży, lub nawet korzystać równolegle z kilku. To klient decyduje o miejscu, czasie i formie kontaktu z przedsiębiorstwem, miejscu, czasie i formie zakupu, miejscu, czasie i formie dostawy oraz ewentualnego zwrotu.

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, omnichannel oznacza pełną integrację kanałów sprzedaży, zarówno tradycyjnych jak i internetowych, a także kanałów komunikacyjnych w danej firmie. Wymaga zatem skutecznej współpracy różnych działów funkcjonalnych: działu marketingu, sprzedaży, obsługi klienta i wreszcie logistyki. Wdrożenie strategii omnichannel, stwarza zatem szczególne wyzwania w obszarze logistycznej obsługi klienta. Integracja kanałów sprzedaży powoduje zmianę architektury procesów logistycznych całego przedsiębiorstwa.

W trakcie sesji poruszone zostaną główne wyzwania w sferze logistyki, stojące przed firmą wdrażającą strategię omnichannel, takie jak: zarządzanie zapasami, dostawy do klienta ostatecznego, konieczne rozwiązania informatyczne oraz rola operatorów logistycznych w obsłudze omnichannel.