Program ramowy

Środa, 23 maja 2018 – Centrum Kongresowe Międzynarodowych Targów Poznańskich

 

9.00 - 10:00

Rejestracja uczestników i otwarcie wystawy

10:00 - 10:10

Powitanie uczestników i otwarcie Kongresu

10:10 - 13:30

Sesja Plenarna

Uroczyste otwarcie:
• Mariusz Jedliński – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Logistycznego
• Grzegorz Szyszka – Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania

Wystąpienie Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Logistycznego
• Paolo Bisogni, European Logistics Association

Logistyka w Polsce – raport 2017
• Grzegorz Szyszka, Instytut Logistyki i Magazynowania

Supply Chain Digitization in the Automotive Industry. An Empirical Analysis with Evidence from selected global market
• Hans-Christian Pfohl, TU Darmstadt, European Logistics Association

Debata "Jak cyber-zagrożenia mogą spowolnić proces cyfryzacji łańcuchów dostaw?"

• Moderator: Artur Olejniczak, Instytut Logistyki i Magazynowania
Do debaty zostali zaproszeni przedstawiciele handlu, produkcji, usług i nauki

Wręczenie certyfikatów Europejskiego Towarzystwa Logistycznego ELA
• Paolo Bisogni, European Logistics Association
• Hans-Christian Pfohl, TU Darmstadt, European Logistics Association
• Grzegorz Szyszka, Instytut Logistyki i Magazynowania

11:30 - 12:00

Przerwa na kawę i zwiedzanie wystawy "Rynek logistyczny 2018"

13:30 - 15:00

Lunch oraz zwiedzanie wystawy "Rynek logistyczny 2018"

 

15:00 - 18:00

Sesje tematyczne (sesje odbywają się równolegle)

Sesja A1

Logistyka dla handlu omnikanałowego

Sesja B1

Nowy wymiar usług logistycznych w łańcuchach dostaw

Sesja C1

IoT w logistyce

16:15 - 16:35

Przerwa na kawę i zwiedzanie wystawy "Rynek logistyczny 2018"

20:00 - 23:30

Logistics Party

 

Czwartek, 24 maja 2018 – Centrum Kongresowe Międzynarodowych Targów Poznańskich

 

9:00 - 11:00

Sesje tematyczne (sesje odbywają się równolegle)

Sesja A2

Transport – nowe trendy i wyzwania organizacyjne

Sesja B2

Nowa rola magazynu w cyfrowych łańcuchach dostaw

Sesja C2

Współpraca i integracja w łańcuchach dostaw

11:00 - 11:30

Przerwa na kawę i zwiedzanie wystawy "Rynek logistyczny 2018"

 

11:30 - 13:30

Sesje tematyczne (sesje odbywają się równolegle)

Sesja A3

Transport – innowacje i rozwiązania technologiczne

Sesja B3

Magazyn 4.0 – nowoczesne centra magazynowe

Sesja C3

IT w zarządzaniu łańcuchem dostaw

13:30 - 14:30

Lunch oraz zwiedzanie wystawy "Rynek logistyczny 2018"

 

14:30 - 16:30

Sesja plenarna

16:30 - 17:00

Zakończenie obrad

 

Piątek, 25 maja 2018

 

10:00 - 14:00

Warsztaty tematyczne w firmach (w tym przerwa 30’)
Tematyka warsztatów: Big Data, Omnichanel, Industry 4.0, sieci dystrybucji (w trakcie potwierdzania).