Polish (Poland)English (United Kingdom)
Drukuj Email

Warsztaty – piątek, 14 maja 2010 r.

Instytut Logistyki i Magazynowania – III Piętro (wejście B od ul. Szyperskiej)

8:30 – 9:00 – rejestracja, kawa

9:00 – 10:50 – część I

10:50 – 11:10 – przerwa kawowa

11:10 – 13:00 – część II

13:00 – lunch
Warsztat 1 - Logistyka produkcji – tworzenie powiązań

Warsztaty obejmą szereg praktycznych zagadnień związanych z szeroko rozumianą logistyką produkcji. Po wprowadzeniu, w którym zostanie omówione zarządzanie punktami styku, przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

  • Prognozowanie, rodzaje prognoz, wybór metody prognozowania, modele prognozowania, programy do tworzenia prognoz. Mierniki trafności prognoz.
  • Realizacja zamówienia klienta w systemie pull
  • Planowanie sprzedaży i operacji, techniki modelowania optymalizacyjnego, zagadnienia organizacyjne związane z procesem planowania sprzedaży i operacji. Dopasowywanie mocy produkcyjnej do sprzedaży.
Planowanie zaopatrzenia do produkcji. Wspólne planowanie, prognozowanie , uzupełnianie zapasów do produkcji. Rodzaje planów produkcji, cykle planowania.

Prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski – Politechnika Śląska

Profesor zwyczajnym zatrudniony w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcją Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Doktoryzował się i habilitował na Politechnice Śląskiej. Jest profesorem honorowym Politechniki Śląskiej. Jego zainteresowania naukowe i badawcze są związane z logistyką oraz organizacją produkcji. Jest wieloletnim nauczycielem akademickim, wykładowcą na studiach menedżerskich, kursach doskonalenia kadry kierowniczej przemysłu, studiach podyplomowych. Jego dorobek naukowy obejmuje wiele książek i artykułów z zakresu logistyki i nauk o zarządzaniu.

Dr inż. Marzena Kramarz – Politechnika Śląska
Adiunkt w Instytucie Zarządzania i Administracji w Zakładzie Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji. Na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Rozprawa doktorska „Modelowanie łańcucha dostaw wyrobów hutniczych” obroniona w 2003r. Uczestnik warsztatów i szkoleń: Zarządzanie Projektami MS Project, Kraków 2009, Management of Technology Transfer, Malaga Hiszpania 2009, Przedsiębiorczość akademicka  Gliwice 2009. Autorka licznych artykułów z zakresu logistyki w tym zwłaszcza zarządzania łańcuchem i siecią dostaw. Współautorka podręczników akademickich: Podstawy logistyki w dystrybucji (Bendkowski) Gliwice 2003, Logistyka stosowana. Metody, techniki, analizy Cz I i II (Bendkowski) Gliwice 2006. Od 2000 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu logistyki i zarządzania przedsiębiorstwem, od 2008 r kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką i Łańcuchem Dostaw.

Dr inż.Mariusz Kruczek – Politechnika Śląska
Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji, Instytutu Zarządzania i Administracji, Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Absolwent tej uczelni (specjalność: Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi, 2002). Rozprawa doktorska pt.: „Metody szacowania wartości dodanej w łańcuchach odstaw przemysłu odzieżowego” obroniona w 2007r. Ukończył liczne szkolenia m.in. auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością zgodnego z normą EN ISO 9001:2000, specjalista i pełnomocnik systemu zarządzania środowiskiem, zarządzanie projektami – Microsoft PROJECT, introduction to lean manufacturing. Od 2002 prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, produkcji i logistyki, elastycznych systemów produkcyjnych. Zainteresowania naukowe to: projektowanie i zarządzanie łańcuchem dostaw; ocena efektywności procesów logistycznych w łańcuchu dostaw; szacowanie wartości w łańcuchach dostaw; nowoczesne metody i narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem – lean production, modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi. Jest autorem bądź współautorem 44 artykułów. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz  Polskiego Towarzystwa Logistycznego.

Program:

  1. Zarządzanie logistyką – tworzenie powiązań,  Zarządzanie punktami styku – wprowadzenie do warsztatów.
  2. Prognozowanie, rodzaje prognoz, wybór metody prognozowania, modele prognozowania, programy do tworzenia prognoz. Mierniki trafności prognoz.

Przykłady, ćwiczenie

  1. Studium przypadku; Realizacja zamówienia klienta w systemie pull
  2. Studium przypadku: Planowanie sprzedaży i operacji, techniki modelowania optymalizacyjnego, zagadnienia organizacyjne związane z procesem planowania sprzedaży i operacji. Dopasowywanie mocy produkcyjnej do sprzedaży

Ćwiczenie (4+3),

  1. Studium przypadku: Planowanie zaopatrzenia do produkcji. Wspólne planowanie, prognozowanie, uzupełnianie zapasów do produkcji. Rodzaje planów produkcji, cykle planowania.
Ćwiczenie .
 

Patronat

Współpraca

UE

Patronat medialny

Czasopismologistyka